Usługi magazynowania

 

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi magazynowania oraz konfekcjonowania towarów.

Posiadamy suchy magazyn wysokiego składowania o pojemności ponad 5000 miejsc paletowych oraz chłodnią (zakres temp. 0-8ºC).

W ramach usług magazynowania zapewniamy:

  • pełne bezpieczeństwo towaru: nasze magazyny wyposażone są w całodobowy monitoring, posiadamy także dodatkowo ochronę

  • utrzymanie właściwych warunków przechowywania w zakresie temperatury i wilgotności

  • nowoczesny i ergonomiczny magazyn (posadzka niepylna, certyfikowane regały wysokiego składowania, wentylacja, dogodna lokalizacja)

  • utrzymanie w czystości powierzchni magazynowych, co ma wpływa także na przechowywany towar

  • ubezpieczenie towaru naszych klientów

  • profesjonalną obsługę oraz całodobową dostępność do magazynu (z wyłączeniem czasu od soboty od godziny 13:00 do niedzieli do 22:00)

  • pokrycie wszelkich ewentualnych szkód i braków w towarze

  • pełen dostęp do informacji w zakresie powierzonego towaru oraz bieżącą pomoc.